Pompy ciepła – rodzaje i cena

Pompy ciepła – rodzaje i cena

Pompa ciepła Pompa grzewcza Pompy ciepła Toruń Pompa ciepła cena

Pompy ciepła przynależą do urządzeń, które wykorzystują energię płynącą ze środowiska naturalnego. Wymuszają ruch ciepła z gruntu, powietrza czy wody. Pełny mechanizm nagrzewania lokalu przebiega więc w stosunkowo przejrzysty sposób. Pompy cieplne posiadają wielostronne zastosowanie w budynkach mieszkalnych, schładzania pomieszczeń, chłodnictwie, sektorze spożywczym, ogrzewaniu domów oraz ocieplaniu wody do codziennego użytku. Obecnie są niezwykle zaawansowanymi urządzeniami godzącymi funkcję nagrzewania oraz ochładzania.

Podstawowe informacje o pompach ciepła

Pompy cieplne uzyskują energię z odnawialnych źródeł energii oraz przenoszą ją do systemu grzewczego budynku, np. ogrzewania podłogowego. Kwalifikuje się je biorąc pod uwagę dwa kluczowe kryteria: rodzaj dolnego źródła ciepła oraz sposób podwyższania temperatury oraz ciśnienia. Pompy ciepła, które uzyskują moc z dolnego źródła ciepła rozróżnia się na: powietrzno – wodne, wodno – wodne, solankowo – wodne i pompy czerpiące z odparowywania bezpośredniego i wody. Biorąc pod uwagę następne kryterium, wyodrębnia się pompy sprężarkowe, sorpcyjne (absorpcyjne i adsorpcyjne) i Vuilleumiera. Mogą funkcjonować w zestawie monowalentnym i biwalentnym, a mianowicie jako pojedyncze źródło ciepła w domu albo w powiązaniu z następnym źródłem, przykładowo. kotłem wskazanego wariantu. Pompa ciepła monowalentna pokrywa w pełni zapotrzebowanie na ciepło, np. przestronnego domu jednorodzinnego, lecz należy poprawnie sformułować plan dystrybucji energii. Jeżeli zdecydowaliśmy się na układ równoległy, to ważna jest temperatura na zewnątrz oraz obciążenie pompy. Gdy mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ten drugi wyznacznik jest za wysoki, regulator maszyny cieplnej włącza kolejne urządzenie do generowania ciepła. Układ alternatywny polega na tym, że zasadnicza pompa cieplna będzie nagrzewała bądź chłodziła pomieszczenia tylko do oszacowanej temperatury. Dogrzewać będzie musiał przykładowo. na kocioł olejowo – gazowy. Niniejszy typ nagrzewania sprawdzi się doskonale w budynkach z kaloryferami.

Gruntowe pompy ciepła – czy to się opłaca?

Wszystko tak naprawdę zależy od tego, na który typ pompy ciepła się zdecydujemy. W internecie można odnaleźć o nich dużo informacji, m in. wstawiając w jakąkolwiek wyszukiwarkę słowa „Pompy ciepła Toruń” albo „Pompa ciepła cena”. Pompa grzewcza opierająca się na systemie woda – woda posiada dwa nadrzędne moduły: studnię poboru oraz studnię zrzutową. Jej mocnymi stronami są: mała destrukcja terenu, nikłe uzależnienie od czynników pogodowych, stabilność ciepłoty źródła przez pełny rok, dość małe koszty inwestycji przy funkcjonujących zapasach wodnych, duży współczynnik skuteczności. Pompa ciepła gruntowa ma jednakże dosyć wysokie wymagania co do klasy wykorzystywanej wody (twardość, zawartość manganu i żelaza), wysokie koszty postawienia studni, pompa głębinowa podatna na awarie, okres eksploatacji maksimum do 20 lat, przeprowadzenie badań efektywności studni (dla głębszych niż 30 m, należy otrzymać zezwolenie wodno – prawne. Dodatkowo w sytuacji, kiedy woda głębinowa jest „agresywna chemicznie”, trzeba uzbroić pompę w optymalny zespół filtrów (a to tworzy następne koszty).

Może jednak zamontować pompę ciepła solanka – woda?

Pompa solanka – woda najczęściej jest zespolona z kolektorem gruntowym, przez który biegnie solanka. To właśnie on odbiera ciepło z dolnego źródła cieplnego. Solanka powstaje z roztworu glikolu, nietwardniejącego w nawet bardzo niskich temperaturach. Powszechnie wykorzystuje się trzy warianty kolektora: kolektor płaski, spiralny bądź pionowy (czyli sonda głębinowa).

  • Kolektor poziomy otrzymuje się ze specjalnych rurek polietylenowych, które umieszcza się na głębokości 1,5 do 2 metrów. Jego siła jest uzależniona od rodzaju gleby. Im bardziej mokra i gliniasta, tym więcej odda ciepła. Kolejnym źródłem cieplnym może być jezioro lub staw.
  • Kolektor spiralny działa na podobnych zasadach. Konkretne jego elementy mają postać zakręconych zwojów. Instaluje się je w rowach o długości od 15 do 20 metrów.

Istotną zaletą kolektorów płaskich jest niski koszt inwestycji i łatwość wykonania. Minusami zaś: brak możliwości sadzania drzew ponad kolektorem, nakrywania ziemi nad nim np. asfaltem czy kostką brukową, ograniczenie okresu wegetacji roślin zasadzonych ponad nim, obejmowanie dużej powierzchni, większe koszty pompowania glikolu. Jeśli nie można przyłączyć kolektora płaskiego, wówczas należy zastanowić się nad sondą głębinową. Jej elementy mają kształt podłużnej litery „U” oraz mogą być położone od 30 do 150 metrów pod warstwą ziemi. Plusem tego wyjścia jest niezależność od pogody, duża produktywność, mały stopień dewastacji obszaru, mniejsze wydatki wtłaczania glikolu i opory hydrauliczne. Nie można obyć się bez specjalistycznego sprzętu i zezwoleń wodno – prawnych.

Co z sorpcyjnymi pompami ciepła?

Mechanizm sorpcji to inaczej wchłonięcie przez jakąś ciecz drugiej cieczy bądź gazu. Kiedy nabywamy wodę mineralną gazowaną, to po otwarciu uwolniony zostaje dwutlenek węgla. Przed usunięciem zakrętki z butelki był on w niej standardowo rozpuszczony. Jeśli chodzi o pompy ciepła sorpcyjne, to można natknąć się na dwa typy – absorpcyjne i adsorpcyjne. Pierwsze stosują niskociśnieniową parę, która chłonięta jest przez, np. wodę i przy tym wygenerowane zostaje ciepło. Drugie są dziś na etapie eksperymentów jeśli chodzi o używanie ich do nagrzewania budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych. Od dłuższego czasu użytkuje się je jako maszyny chłodnicze o wyjątkowo dużej mocy. By pompy sorpcyjne działały, muszą opierać się na zespole próżniowym.

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta kliknij w link – Pompa ciepła cena

Strona używa cookies
Ok