Otwieramy firmę – jaki rodzaj opodatkowania

Otwieramy firmę – jaki rodzaj opodatkowania

Ksiegowos Torun - Kadry i place uslugi rachunkowe

Ksiegowos Torun - Kadry i place uslugi rachunkowe

Zakładanie firmy łączy się z podejmowaniem wielu istotnych decyzji. Jedną z nich jest ustalenie formy opodatkowania. Jest ona połączona z doborem formy prawnej dla budowanej działalności gospodarczej, dlatego że nie we wszystkich formach opodatkowanie będzie właściwe dla wybranej działalności. Ważne jest też przybliżone przypuszczenie przychodów, które pomoże w ocenie najodpowiedniejszego sposobu opodatkowania, a także to z jakich ulg firma chce skorzystać.

FORMY OPODATKOWANIA W POLSCE

W Polsce obowiązują cztery formy opodatkowania: podatek na zasadach ogólnych, liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Każda z tych form ma swoje wady i zalety, a dobór między nimi może zaważyć na wysokości obciążeń wobec państwa.

Przed podjęciem decyzji, warto skonsultować się z dobrym biurem rachunkowym, które poprowadzi doradztwo podatkowe w szerokim zakresie przed i po założeniu firmy. Prowadzenie księgowości jest konieczne do utrzymania działalności gospodarczej, dlatego ten etap podczas zakładania firmy także jest bardzo ważny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Ta forma opodatkowania jest najpopularniejszą z form w Polsce. Co do zasady jeśli przedsiębiorstwo nie zawiadomi o chęci korzystania z innej zasady podatkowej, będzie musiała regulować swoje zobowiązania wobec państwa zgodnie z tymi regułami.

Podatek na ogólnych zasadach podzielono na dwie stawki: 18% – w przypadku, gdy roczny dochód firmy ma mniejszą lub równą wartość 85 528 zł i 32% – gdy dochód jest wyższy od tej kwoty.

Ponadto, rozliczając się zgonie z ta formą firmie przypada prawo do odliczania kosztów uzyskania przychodu, do którego zaliczają się wszelkie zakupy, wartości i inwestycje, które są potrzebne, aby go osiągnąć (np. materiały, komputery, maszyny). Co więcej można również korzystać z ulg podatkowych, rozliczać się razem z małżonkiem oraz odliczać kwotę wolną od podatku. Taka forma pozwala na ubieganie się o kredyt podatkowy.

Wybierając taką formę opodatkowania, firma jest zobowiązana do prowadzenia księgowości: rozchodów i przychodów, a także ewidencji środków trwałych, niematerialnych i prawnych wartości, wyposażenia. Pracę w tym zakresie upraszcza ciągły kontakt z biurem rachunkowym, które rzetelnie zadba o odpowiednią dokumentację i rozliczenia.

Podatek liniowy

Główną zaletą rozliczania podatku liniowego jest niezmienna i niezależna od przychodów stawka podatkowa wynosząca 19%. Taki sposób rozliczenia jest opłacalny, zwłaszcza jeśli dochody przedsiębiorstwa są znacznie wyższe niż 85 528 zł, dzięki czemu można uniknąć płacenia podatku w drugiej, 32% skali, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie zgodnie z ta formą odbiera jednak możliwość odliczania i ulg podatkowych oraz wspólnego rozliczania z małżonkiem. Przedsiębiorstwu nie przysługuje też prawo do kredytu podatkowego.

Kontakt z biurem rachunkowym sprawdzi się też tutaj, ponieważ i w tym przypadku trzeba prowadzić pełną księgowość przychodów i rozchodów, ewidencję wartości, środków i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą podatkową dostępną tylko dla przedsiębiorstw prowadzących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co więcej, przychód z poprzedniego roku, nie może przekraczać 250 000 euro. Stawki ryczałtu są zróżnicowane zależnie od rodzaju działalności o wysokości: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%.

Firma ma możliwość pobierania ulg podatkowych i może starać się o kredyt podatkowy, ale, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Również niemożliwe jest rozliczenie razem z małżonkiem.

Pomimo tego, że nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, ciągle niezbedna pozostaje ewidencja środków trwałych, wyposażenia, przychodów oraz wartości niematerialnych i prawnych. Należy również zachowywać wszelkie dowody zakupu, a na koniec roku musi zostać przeprowadzony remanent towarów i materiałów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to rodzaj opodatkowania w formie ryczałtu. Wartość ryczałtu ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie danych takich jak: rodzaj i rozmiar wykonywanego zawodu, liczba zatrudnionych ludzi, liczba ludności miejscowości, w której znajduje się firma czy wiek podatnika. Taką wartość określa się z roku na rok. Z tego powodu ciężko przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnik ma prawo do wybrania innej formy podatkowej w ciągu 14 dni od momentu uzyskania decyzji o stawce.

Wybierając kartę podatkową nie można korzystać z kredytu podatkowego, odliczać kosztów uzyskania przychodu, ani rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Prowadzenie księgowości nie jest wymagane, a jedynie konieczne jest przedstawianie faktur lub rachunków potwierdzających sprzedaż lub wykonane usługi dla Urzędu Skarbowego.

JAKĄ FORMĘ OPODATKOWANIA WYBRAĆ ?

Decyzja o wyborze opodatkowania nie może być pochopnym krokiem. Warto zapoznać się ze wszystkimi szczegółami, aby w oparciu o przewidywane dochody, odpowiednio dobrać formę podatkową do charakteru działalności. Istotnym aspektem tego działania, jest księgowość i współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym. Każda z form ma odrębne wymagania, co do koniecznych rozliczeń i dokumentów, dlatego rodzaj księgowości, także musi zostać dopasowany z głową.

Poltax Toruń – usługi

Strona używa cookies
Ok