W jaki sposób układa się współpraca z profesjonalną księgową

W jaki sposób układa się współpraca z profesjonalną księgową

Jak wygląda współpraca z biurem rachunkowym

Zalety pracy z księgową da się dodawać do woli startując od rzetelności i terminowości usług księgowych, a stopując na miłej atmosferze w trakcie wizyt. Warto zastanowić się na moment nad tym, jak tak naprawdę wygląda współpraca klienta z księgową, czy są jakieś wymagania w stosunku do właściciela firmy i co klient zyskuje dzięki współpracy.

Celem biura rachunkowego jest troska o dobro klienta, by odnosił jak najszersze korzyści w obszarze księgowym. Czerpanie z obowiązujących przepisów ułatwia księgowej weryfikację, które odliczenia i ulgi przysługują klientowi i czy z nich korzysta. W ten sposób właściciele firm pozyskują możliwość optymalizacji kosztów wciąż nie stroniąc od poszczególnych zasad i praw. Księgowa stale sprawdza aktualizacje w przepisach, dlatego klient może zwrócić się o pomoc albo z obawami, jeśli ustalone zmiany są dla niego niezrozumiałe. Nawet jeśli księgowa nie świadczy doradztwa, klient zwykle może zapytać, jeśli czegoś nie rozumie. Warto zauważyć, że biuro rachunkowe, oferując usługę obsługi księgowej dba o to, aby wszelkie rozliczenia były wysyłane na czas, a dzięki innowacyjnym technologiom informatycznym, większość powtarzalnych procesów jest zautomatyzowana, a rozliczenia są skrupulatnie przygotowywane i sprawdzane. W ten sposób przedsiębiorcy nie muszą przejmować się księgowością a mogą poświęcić się pozostałym obszarom działania przedsiębiorstwa.

Istotnym aspektem pracy z księgową jest stały kontakt opierający się na wspólnej relacji. Właściciel firmy ma możliwość kontaktu z księgową w pilnych sprawach, ale istotne jest także to, aby klienci także byli osiągalni dla biura rachunkowego. Może być tak, że będzie należało coś wyjaśnić albo przedyskutować, z tego powodu ważne jest, aby przedsiębiorcy nie bali się kontaktu z biurem. Niezależnie od sytuacji, celem biura rachunkowego jest pomoc. Jeżeli jedna ze stron w danej chwili jest niedostępna, na pewno uda się porozumieć w innym czasie. Ułatwiony kontakt wpływa na dobry przepływ informacji, dzięki czemu współpraca jest jeszcze bardziej miła.

Przyjazna atmosfera we współpracy pomiędzy księgową, a klientem, charakteryzująca się otwartością i zrozumieniem wpływa również na tworzenie zaufania. W ten sposób przedsiębiorcy bez strachu powierzają księgowym swoje dokumenty i inne sprawy, w zamian otrzymując terminową i rzetelną obsługę.

Podstawowe obszary pracy z księgową

Każda współpraca opiera się o pewne omówione z góry wytyczne, dzięki czemu obie strony wiedzą, czego mogą się spodziewać i jakie oczekiwania realizuje współpraca. Niezależnie od tego, czy do biura rachunkowego przychodzi klient, który chce założyć działalność gospodarczą czy klient, który posiada działalność od lat, ale stawia na nowe biuro rachunkowe obsługujące jego sprawy księgowe, za każdym razem na starcie należy ustalić zasady, które będą panowały w czasie współpracy. Takie zatwierdzone odgórnie wytyczne są gwarancją, że nie pojawią się żadne niejasności.

Ustalenie warunków pracy

Współpraca z każdą księgową opiera się o wiążącą umowę, jednak nim dojdzie do podpisania jej, najpierw biuro rachunkowe razem z klientem omawia warunki pracy. Pośród tych ustaleń będą wytyczne opisujące dostępność biura i klienta w celu kontaktu, metody przywożenia, magazynowania i wyliczania dokumentów, odpowiednie terminy, które mają być zachowane, by biuro rachunkowe miało wystarczającą ilość czasu, by wykonać niezbędne rozliczenia, zanim upłynie ostateczny termin ich wysyłania np. do US lub ZUS. W trakcie ustalania warunków z księgową ustalane są także koszty usług księgowych. Te kwoty przeważnie zależą od liczby dokumentów, ilości pracowników, rozliczania VAT-u i podobnych kryteriów, jakie przekładają się na potrzebę zaangażowania księgowej. Gdy wszelkie ustalenia będą już omówione i zaakceptowane przez biuro i klienta, przygotowana zostanie specjalna umowa.

Umowa z księgową

Umowa z księgową opiera się o wszelkie ustalenia, jakich biuro rachunkowe dokonało z przedsiębiorcą. W tej umowie nie może pojawić się nic, o czym nie byłoby mowy w czasie ustalania warunków pracy. W momencie podpisania umowy współpraca zostaje rozpoczęta i od tego momentu biuro rachunkowe zobowiązuje się do wykonywania usług jak najlepszej jakości trzymając się zatwierdzonych wytycznych. Przekroczenie omówionych zasad może zakończyć się zerwaniem umowy także ze strony biura rachunkowego, jeśli klient nie trzyma się określonych zobowiązań.

http://www.biuro-rachunkowe-torun.eu/

Przekazywanie dokumentów

Podstawowym wśród najistotniejszych zobowiązań, które ciążą na kliencie, jest odpowiednie przesyłanie dokumentów . Zazwyczaj zapisy umowne regulują kiedy klient ma dostarczyć konieczne dokumenty , by wszystkie rozliczenia były wyliczone na czas. Na przykład w większości biur rachunkowych niewłaściwe jest, aby przedsiębiorcy przesyłali dokumenty w końcowym terminie  przesyłania rozliczeń i liczyli na to, że będą one wykonane na czas. Zwykle księgowe proszą, żeby dokumenty trafiały do biura najpóźniej około 12 dnia miesiąca, by znalazł się czas na dodanie ich do systemu, a potem poprawne rozliczenie. Zwykle dokumenty można przesyłać elektronicznie lub osobiście w biurze.

Przedstawicielstwo klienta przed urzędem skarbowym i ZUS

Znaczna część księgowych praktykuje przedstawicielstwo przedsiębiorców w takich instytucjach jak ZUS czy Urząd Skarbowy. Wszystko, czego trzeba, to dać niezbędne pełnomocnictwa, poprzez które biuro rachunkowe zyska prawo reprezentowania właściciela firmy z patrzeniem na jego dobro.

Porady z obszaru księgowości

Nawet jeśli księgowa nie oferuje doradztwa, na pewno udzieli odpowiedzi na nurtujące pytania albo wyjaśni dodawane do ustaw przez rząd nowości. To pokazuje, jak istotne jest dla biur rachunkowych, by współpraca z przedsiębiorcą była jak najlepsza i dobra dla każdej ze stron. Opłaca się zatem korzystać z usług biur rachunkowych.

Strona używa cookies
Ok