Cysterny paliwowe – modele i zastosowanie

Drogowy przewóz paliw to najczęstszy system dostarczania tego gatunku substancji dużemu gronu nabywców. Zasady transportu paliwa są szczegółowo określone w prawie krajowym, wspólnotowym, jak i globalnym. Ze względu na poziom skomplikowania i duże niebezpieczeństwo, są to bardzo kompletne regulacje. Akty normują między innymi wymogi techniczne samochodów wdrażanych do transportu materiałów niebezpiecznych, okoliczności dotyczące przejazdu, oznakowanie takich pojazdów, podtypy materiałów niebezpiecznych i zasady ich kontroli. Przedmiot tak skrupulatnego przedstawienia tematu jest jasny – eliminacja lub obniżenie niebezpieczeństwa związanego z przewozem, a także ograniczenie prawdopodobieństwa powstania wypadku.

Zazwyczaj paliwo transportuje się w specjalnie skonstruowanych cysternach. Autocysterny muszą spełniać wyjątkowo surowe wymagania techniczne, aby przekazywane w nich produkty były odpowiednio zabezpieczone przed czynnikami fizycznymi. Kierowanie takimi pojazdami nie jest łatwe i w tej kwestii niezwykle ważne są kompetencje prowadzącego, za równo te logistyczne, jak i techniczne.

W tym materiale postaramy się dokładnie zaprezentować rodzaje cystern paliwowych. Jeśli jesteś młodym kierowcą, te wskazówki będą doskonałym uzupełnieniem Twoich umiejętności.

Jakie są rodzaje cystern do przewozu paliwa?

Cysterny na paliwo różnią się głównie budową, zaopatrzeniem i opcjami zastosowania. Funkcjonuje kilka standardowych modeli:

 • cysterny statyczne mogą przewozić ponad 1000 litrów towarów płynnych. Niniejszy model jest trwale zintegrowany z samochodem lub stanowi nierozerwalną część jego ramy.
 • cysterny przenośne – pojemność takich cystern jest większa aniżeli 450 litrów. Cechują się multimodalnością, co znaczy, że mogą być w prosty sposób „przymocowywane” do innych ciężarówek.
 • cysterna – jest to urządzenie przewozowe odpowiadające definicji kontenera, które obejmuje pojemnik wraz z oprzyrządowaniem umożliwiającym przemieszczenie kontenera-cysterny bez znaczącej zmiany jego położenia w przestrzeni.
 • cysterny odejmowalne – są to urządzenia odmienne niż cysterny stałe, mobilne i kontenery o pojemności większej niż 450 litrów, które są stworzone do tranzytu surowców wraz z ich rozładunkiem. Cysterny tego rodzaju instaluje się na naczepach samochodów a ich odczepianie dopuszczalne jest po wypróżnieniu towaru.

Wyposażenie cysterny paliwowej

Akcesorium jakiejkolwiek cysterny zostało szczegółowo określone w takich aktach prawnych jak Umowa ADR, Rozporządzenie Ministra Komunikacji drogowej w sprawie warunków mechanicznych dozoru technicznego, oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki w kwestii trybu sprawdzania umiejętności wymaganych przy obsłudze i ochronie urządzeń mechanicznych. W każdej cysternie powinny się znaleźć takie podzespoły jak:

 • zawory denne – zainstalowane wewnątrz zasobnika bądź w kołnierzu przyspawanym. Stanowią podstawowe zamknięcie w cysternach. Zawory otwierane są z góry lub z dołu.
 • zewnętrzne zawory zamykające – zainstalowane u schyłku każdego kanału rurowego spustowego. Są zamknięciem wstępnym dla cystern które zawierają w 3 części kodu literę A, oraz dodatkowym zamknięciem dla cystern mających w 3 części kodu literę B.
 • korki gwintowane – są umieszczane na końcach kabli rurowych. Muszą być dość hermetyczne, aby utrzymać pojemność cysterny.
 • przyłącza do załadunku – te elementy powinny być zaopatrzone w awaryjne złącze do odłączania nalewu. Co więcej powinny być zaopatrzone w tabliczkę skonstruowaną z materiału niepodatnego na rdze, zawierającą informacje o nazwie wytwórcy, numerze normy, dacie produkcji i bieżącego przeglądu technologicznego, oraz wartości ciśnienia próbnego. Poszczególne przyłącze musi zapewniać hermetyczność zintegrowania, przy jednoczesnym powstrzymaniu samoczynnego otwarcia.
 • zasuwy bezpieczeństwa – są to sprężynowe zasuwy bezpieczeństwa . Powinny być uruchamiane mechanicznie pod ciśnieniem wynoszącym między 0,9 i 1,0 wartości ciśnienia początkowego urządzenia.
 • przewody wentylacyjne – ich zadaniem jest zachowanie ciśnienia wewnątrz cysterny na poziomie ciśnienia zewnętrznego.
 • falochrony i przegrody – te elementy powinny być kopulaste o wielkości wgniecenia nie mniejszej niż 10 cm. Powierzchnia falochronów powinna wynosić nie mniej niż 70% przekroju urządzenia. Falochrony i przegrody są czynnikami równoważącymi pojemnik.
 • izolacja termiczna – ochrania transportowany towar przed ochłodzeniem, lub też nagrzaniem w zależności od typu przewożonego materiału. Izolacja może stanowić ochronę przeciwsłoneczną, jak i pełną osłonę pojemnika.

Nowoczesne cysterny na paliwo to połączenie solidnej budowy i niezawodnych elementów. Dobrej jakości składniki zaopatrzenia umożliwiają komfortową obsługę. Aktualnie z całą śmiałością możemy Wam zarekomendować cysterny paliwowe Bioeco Sacim. Firma ta może pochwalić się najnowocześniejszym przykładem jednokomorowej, paliwowo-olejowej, najlżejszej w Europie, cysterny o zarysie eliptycznym, który zdobył aprobatę w branży komunikacyjnej. Marka Bioeco Holding gwarantuje nie tylko różnorodny wybór nowoczesnych cystern, ale również dogodne warunki płatności.

Wybierz najdoskonalszą cysternę na rynku. Wstąp na stronę i porównaj różne modele: cysterny paliwo

Strona używa cookies
Ok