Pojazdy uprzywilejowane – kursy, szkolenia, kwalifikacje

Pojazdy uprzywilejowane – kursy, szkolenia, kwalifikacje

Kursy dla kierowców ochrony karetek wozów strażackich Pojazdy uprzywilejowane szkolenia

Co zawiera kurs na pojazdy uprzywilejowane?

W kilkunastu ośrodkach zajmujących się trenowaniem techniki jazdy mamy szansę przyuważyć ofertę szkoleń dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Od dłuższego czasu cieszą się sporym wzięciem – zarówno te na sanitarki, jak również na pojazdy Służb Bezpieczeństwa. Ten fakt nikogo nie dziwi – można po nich w mgnieniu oka znaleźć zatrudnienie. Wspomniane szkolenia mają w głównej mierze przygotować osobę za kierownicą do należytego działania w nietypowych okolicznościach, niekiedy niezwykle uciążliwych i specyficznych. Przeprowadzanie manewrów na ulicy, przejeżdżanie na sygnale przez skrzyżowanie na czerwonym świetle albo przekraczanie prędkości i nagłe omijanie przeszkód – to tylko niektóre z zagadnień, które stoją przed kierowcami. Zwykle instruktorom mocno zależy, aby kierowca opanował zdolność przemieszczania się pojazdem wtedy, kiedy wydaje się to niemożliwe. Utrata władzy w każdej sekundzie jest w stanie spowodować nieszczęśliwy wypadek. Adresatami szkolenia są kierowcy, którzy zamierzają zarabiać w publicznych organizacjach zajmujących się chronieniem ludzkiego zdrowia oraz życia, monitorowaniem porządku publicznego, transportowaniem wartości pieniężnych bądź usuwaniem pożarów.

Plan zajęć skupia zatem zadania prowadzone na przeróżnych przestrzeniach: na płycie poślizgowej pierścieniowej bądź torze szkoleniowym. Kurs podstawowy trwa 14 godzin oraz obejmuje 6 godzin szkolenia z teorii i 8 godzin zajęć praktycznych. Jakie tematy mają szansę pojawić się na warsztatach? W głównej mierze z obszaru regulaminów ruchu drogowego, tematyki występowania wypadków na ulicy, psychologii przewozu albo techniki jazdy w skomplikowanych warunkach. Kurs kończy się bez wątpienia egzaminem z części akademickiej oraz części praktycznej.

Egzamin z części wykładowej trwa 25 minut i mieści w sobie 20 pytań w formie testu. Kursant musi obowiązkowo oznaczyć odpowiednio wyłącznie jedną odpowiedź. Korzystny rezultat sprawdzianu mamy możliwość osiągnąć, jeżeli przynajmniej 16 odpowiedzi jest prawdziwych.

Test z części praktycznej zawiera przeprowadzenie koniecznych manewrów, m in. slalomu czy zwalniania na zakręcie. Jeżeli uczestnik niepoprawnie skończy dwa razy takie samo ćwiczenie, otrzyma ujemny wynik z sprawdzianu.

Jakie są główne wymagania stawiane kursantom?

Na pierwszym miejscu jest posiadanie prawa jazdy określonej kategorii. Naturalnie ktoś, kto zamierza być kierowcą – konwojentem albo kierowcą wozu ochroniarskiego, musi koniecznie mieć doświadczenie. Uczestnikiem kursu krótko mówiąc nie może być zatem osoba, jaka przed momentem uzyskała prawo jazdy. Liczba godzin pojedynczego kursu jest przystosowywana do kompetencji oraz umiejętności każdego zainteresowanego (kurs podstawowy, kurs uzupełniający). Obligatoryjnym warunkiem jest także skończenie 21 lat oraz przedstawienie aktualnego potwierdzenia od specjalisty medycyny pracy oraz od psychologa. Potwierdzą oni, czy nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań do wykonywania pracy w charakterze uprawnionego kierowcy.

Jaki jest wpływ stresu na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym?

Podczas zajęć wszyscy zainteresowani będą zdobywać wiedzę z działu psychologii transportu. Na zajęciach zaznajomią się z problemem stresu, który nadzwyczaj silnie wpływa na funkcjonowanie za kierownicą. Jego centrum mogą być ekstremalnie skomplikowane okoliczności na drodze bądź okoliczności życiowe przewożonych pacjentów. Wykłady mają za cel objaśnić uczestnikom takie trudności, jak: oddziaływanie charakteru na podejmowanie decyzji za kółkiem, głębokiego stresu, napojów alkoholowych oraz pozostałych specyfików odurzających na zdolność kierowania pojazdem.

Psychologia komunikacji drogowej obejmuje elementy psychologii percepcyjnej, neuropsychologii, psychologii zdrowia oraz wielu innych gałęzi. Na kursie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych w zasadzie nie będzie egzekwowana szczegółowa znajomość wszystkich tematów, ponieważ jest to zadanie studiów podyplomowych. Ostatnio ta nauka intensywnie się rozwija, bo bardzo wielu osób mających prawo jazdy planuje mieć konkretną specjalizację, np. planuje przewozić wartości pieniężne albo chorych pacjentów do specjalistycznych placówek.

A z innej strony spora liczba psychologów jest zajętych analizowaniem osób mających prawo jazdy, jako grupy społecznej niezwykle narażonej na napięcia emocjonalne oraz przeróżne inne niedogodności. Można tu wymienić choćby zbyt dużą liczbę godzin spędzonych za kierownicą, utrudnione kontakty z rodziną (u kierowców podejmujących zatrudnienie w transporcie zagranicznym) lub wyższe procentowo narażenie na urazy w wyniku wypadków drogowych.

Podział kierowców na grupy

Pierwsza grupa kierowców – tutaj będą wpisane osoby, które znakomicie znają kodeksy, mają wyrobione adekwatne nawyki oraz w ogóle nie stwarzają jakiegokolwiek ryzyka w czasie prowadzenia samochodu. Instruktorzy będą bazować na dwóch wartościowych cechach takich uczestników: zdolności rozpoznawania zagrożeń oraz na chęci „uczenia się na błędach”.

Druga grupa kursantów – do niej zapisani będą kierowcy, którzy nierozmyślnie stwarzają niebezpieczeństwo dla innych uczestników jezdni. Zamierzają zredukować swoje braki (mino, że popełniają ich sporo), zamierzają uczyć się dobrego postępowania w ekstremalnych warunkach.

Trzecia grupa kursantów – do niej będą chodzili kierowcy, którzy rozmyślnie stwarzają rozmaite zagrożenia i z pełną świadomością prowokują innych do zuchwałych zachowań. Równolegle zamierzają skorygować swoje błędy i wykazują się wolą nauki i rozwijania swoich umiejętności.

Jeśli planujesz dowiedzieć się dużo więcej, wejdź w link obok – kurs na kierowcę pojazdów uprzywilejowanych

Strona używa cookies
Ok