Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane

Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych potrzebują konkretnych uprawnień. Zgodnie z przepisami prawa niezbędne jest podstawowe prawo jazdy właściwej kategorii, zezwolenie Starosty, a także zaświadczenie zaliczenia szkolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Ponadto niezbędne są wyniki badań lekarskich i psychologicznych, które poświadczą zdolność kierowania pojazdami. Pełne szkolenie gwarantuje otrzymanie wszystkich potrzebnych dokumentów. Dla osób, które zdobyły uprawnienia wcześniej dostępne są szkolenia uzupełniające, które rozwinąć osiągnięte zdolności. Aby podjąć szkolenie na pojazdy uprzywilejowane, specjalne przygotowanie nie są potrzebne. Głównym wymaganiem oprócz posiadania tradycyjnego prawa jady właściwej kategorii jest przekroczenie wieku 21 lat. Z kolei badania lekarskie i psychologiczne można przejść po szkoleniu lub w jego czasie.

Kto może zapisać się na szkolenie na pojazdy uprzywilejowane?

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane ciekawi w głównej mierze osoby, które chcą kierować tymi pojazdami w ramach pracy w służbach publicznych. Zawód kierowcy pojazdu uprzywilejowanego wiąże się z podniesionym ryzykiem kolizji. Według kodeksu drogowego są sytuacje, kiedy pojazd uprzywilejowany nie musi przestrzegać przepisów ruchu drogowego. W określonych sytuacjach nie musi zważać na sygnalizację świetlną oraz poziome i pionowe znaki, przy czym wymagane jest zachowanie szczególnej ostrożności. Ze względu na to osoba kierująca pojazdem uprzywilejowanym musi wykazywać się błyskawiczną reakcją, zdolnościami oraz opanowaniem. W ten sposób uniknie trudnych sytuacji drogowych.

Do pojazdów uprzywilejowanych wlicza się te, które wysyłają niebieskie, błyskowe sygnały świetlne oraz dźwiękowe sygnały o zmiennym tonie. Na przykład są to pojazdy policji, straży miejskiej, pożarnej lub gminnej. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego to są także pojazdy ratownictwa medycznego, chemicznego albo wodnego. Szkolenie zainteresuje także kierowców chcących podjąć pracę w Służbie Celnej, Straży Granicznej, oraz innych służbach bezpieczeństwa. Osiągając te uprawnienia można także kierować bankowozy i pojazdy przewożące wartości pieniężne. Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane kompleksowo przygotuje kierowcę do zatrudnienia w tym charakterze.

Program szkolenia

Program szkolenia na pojazdy uprzywilejowane był przygotowany , by nastawił kierowcę na ekstremalne sytuacje w ruchu drogowym i wychodzenia z nich bez kolizji. Dzięki technikom ekstremalnej jazdy, kierowca utrzymuje bezpieczeństwo swoje, jaki i pasażerów lub innych osób potrzebujących pomocy. Szkolenie prezentuje ekstremalne sytuacje, gdzie realna jest utrata kontroli nad pojazdem. Poprzez szkolenie kierowcy rozwijają swoje umiejętności, które są niezbędne do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane dostępne jest w kategoriach A, A2, A1, kat. B, B1, B+E oraz w kat. C, C1, C+E. Podstawowe szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich kierowców, z kolei szkolenie uzupełniające zostało skierowane dla kierowców, którzy mają już uprawnienia. W skład szkolenia wliczają się zajęcia praktyczne i teoretyczne oraz wewnętrzny egzamin. Wśród tematów, jakie znajdują się w zajęciach teoretycznych są skutki i mechanizmy wypadków drogowych, psychologiczne podstawy transportu uprzywilejowanego oraz kierowanie pojazdem w niebezpiecznych warunkach. Ważnym segmentem jest także przypomnienie przepisów ruchu drogowego. Natomiast zajęcia praktyczne obejmują ćwiczenia na płytach poślizgowych.

Ukończenie zajęć teoretycznych i praktycznych oraz egzaminu końcowego, skutkuje zdobyciem zaświadczenia, które będzie podstawą do uzyskania prawa do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Otrzymanie zaświadczenia równa się z ukończeniem szkolenia na pojazdy uprzywilejowane. Po wypełnieniu wszystkich formalności kierowca ma pełne uprawnienia do pracy na stanowisku kierowcy pojazdów uprzywilejowanych.

Co należy przygotować przed szkoleniem na pojazdy uprzywilejowane

Kierowca chcący ukończyć szkolenie na pojazdy uprzywilejowane, musi mieć co najmniej 21 lat i prawo jazdy właściwej kategorii. Nie ma innych wymagań wstępnych. Najłatwiejszą formą wpisania się na szkolenie, jest przesłanie zgłoszeniowego formularza. Niezbędne szkoleniowe materiały oraz egzaminy zapewnia ośrodek szkolenia. Również przeprowadzenie badań psychologicznych oraz lekarskich dostępne jest w ofercie.

Szkolenie pojazdu uprzywilejowanego jest kompleksowe i dostarcza profesjonalną wiedzę, dzięki rzetelnej kadrze szkoleniowców. Instruktorzy opierają się na wiedzy i latach doświadczeń, które szczegółowo przekazują kierowcom. Utworzony program szkolenia za pomocą doskonałej organizacji i korzystaniu nowoczesnych technologii i narzędzi przygotowuje kierowców do jazdy w ciężkich warunkach. Edukacja zgodna z aktualnymi normami, warunki nauczania oraz przygotowana kadra instruktorów znających techniki jazdy, czyni szkolenie na pojazdy uprzywilejowane podstawą bezpiecznej pracy i sprawnego udziału w ruchu drogowym w nawet najniebezpieczniejszej sytuacji.

szkolenie na pojazdy uprzywilejowane

Strona używa cookies
Ok