Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

Fundacja Arkadia zatrudnianie osób niepełnosprawnych praca dla niepełnosprawnych

Rynek pracy dla osób z dysfunkcjami stale nie jest inspirujący. Najczęściej „chlebodawcy”, którzy mają do wyboru pracownika „normalnego” oraz „chorego”, wyłonią tego pierwszego. Nawet wówczas, gdy ten drugi posiada marniejsze zdolności, m in. niewystarczające wykształcenie lub niedobór doświadczenia. Taka okoliczność negatywnie „odkłada się” na osobach, jakie posiadają różnorodnego typu dolegliwości. W wyniku tego nie planują iść do pracy, „przeżywają” tylko z renty oraz są automatycznie „usuwane” na margines. W naszym kraju „inność” cały czas wiąże się z czymś ujemnym, obcym, kontrowersyjnym. A przecież osoby np. niewidome, zgodnie z prawem, wcale nie powinny być dyskryminowane. Nie tylko w sytuacji otwartego sektora pracy. Czy jest dla takich jednostek jakaś propozycja? Dokąd powinny udać się po pomoc? Czy istnieją jakieś sensowne metody ich zatrudnienia?

Fundacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Jakąś z możliwości aktywizacji osób niepełnosprawnych jest zatrudnianie wspomagane. Sama koncepcja ma swoje źródło w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 60. i 70. XX wieku. W Polsce zaczęto ją stosować ledwie w 2001 roku. Aktualnie mnóstwo fundacji wprowadza omawianą taktykę pomocy w odniesieniu do osób z chorobami. Na czym ona faktycznie bazuje? Trener pracy oraz doradca w zakresie zatrudniania typują spodziewanego zatrudnionego i zleceniodawcę. Znaczące są tutaj predyspozycje spodziewanego pracownika, warunki, jakie jest w stanie obiecać zleceniodawca, zasięg obowiązków, wielkość pensji i wymiar czasu pracy. Później osoba z niepełnosprawnością przechodzi odpowiednie badania medyczne i zajęcia z reguł bezpiecznej pracy (są one wprowadzane przez pracodawcę). Instruktor pracy absolutnie nie ma tylko wyłonić obszaru, w którym będzie ona funkcjonować, lecz również przygotować innych pracobiorców wybranej korporacji na powitanie nowego. Oprócz tego powiadomić o możliwych dojazdach do korporacji i ułatwić mu zaaklimatyzowanie się w innym towarzystwie. Planem szkoleniowca pracy jest również likwidowanie pojawiających się kłopotów między chlebodawcą i zatrudnionym.

Następnym typem pomocy są tzw. Zakłady Pracy Chronionej, które posiadają specjalne zezwolenia. W specjalistyczny sposób podchodzą do osób z inwalidztwem lub niepełnosprawnością, a mianowicie: zapewniają im optymalne realia zatrudnienia (za każdym razem wpasowane do rodzaju oraz stopnia niepełnosprawności), ochronę medyczną oraz hospitalizacyjną (wyjazdy rehabilitacyjne). Opisywanym przedsiębiorstwom przypadają przywileje podatkowe, bonifikaty i dopłaty (zajmuje się tym PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Różnorakie organizacje pozarządowe asystujące w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych współpracują z ZPCh. Edukują swoich protegowanych rozmów z zleceniodawcą, adaptowania się do odmiennej sytuacji w codziennym funkcjonowaniu oraz zaradności.

Trzeba napomknąć oprócz tego o Warsztatach Terapii Zajęciowej, na jakich uczniowie organizacji pożytku publicznego mają szansę wzmacniać swoje uzdolnienia i zamiłowania. W poniektórych organizacjach pozarządowych jest nie mniej niż parę wzorów takich klasopracowni, m in. pracownia artystyczna, pracownia krawiecka, pracownia rozwijania umiejętności społecznych czy pracownia rehabilitacji ruchowej.

Gdzie dodatkowo osoby z niepełnosprawnością mogą wyglądać pomocy?

W którychkolwiek miejscach, w których otwierane są kursy, praktyki zawodowe, szkolenia, warsztaty, porada prawna i terapeutyczna. Przeważnie organizacje pozarządowe zajmują się aktywizacją z inwalidztwem lub niepełnosprawnością w niniejszym aspekcie. Są najdogodniejszym miejscem, w którym niniejsze osoby mają szansę rozszerzać swoje kwalifikacje, zdobywać informacje, ćwiczyć się koegzystować z pozostałymi ludźmi oraz otrzymać rekomendację w odszukaniu uczciwej pracy. Na przykład w charakterze zajęć osoby z niepełnosprawnością mogą uczestniczyć w: lekcjach multimedialnych, zawodowych, e-learningowych, kwalifikacje interpersonalnych i prawnych. Zajęcia z doradcą w obszarze drogi zawodowej mają za zadanie wspomaganie osoby z niepełnosprawnością w obszarze wybierania ścieżki zawodowej, zmianie profilu zawodowego, wyborze zajęć, sporządzania materiałów dla pracodawcy lub w dobrym wynajdywaniu ogłoszeń. Niezwykle istotne jest także to, iż fundacje oraz inne zbieżne organizacje socjalne, mogą zdobyć 1% podatku od krajowych wyborców. Wszystkie zyskane środki pieniężne są pozostawiane tylko na pomoc osób z inwalidztwem lub niepełnosprawnością. Warto położyć nacisk na to, że w Polsce istnieje coraz szersza świadomość, że z wykorzystaniem takiego szczegółu mamy możliwość istotnie kogoś wspomóc.

Pośrednictwo pracy to inna opcja, z jakiej mają sposobność skorzystać osoby np z dysfunkcją słuchu. Chodzi tu wcale nie tylko o organizacje pożytku publicznego, tylko rozmaite inne instytucje otwarte dla wszystkich. Głównie interesują się rekrutowaniem „zwykłych” osób, natomiast swoją drogą posiadają propozycje ponadplanowe. Chodzi tu o takie oferty pracy dla niepełnosprawnych, które są dostrojone do ich kompetencji. Jeśli chcesz zyskać więcej porad na opisany temat, wejdź w ten odsyłacz – Fundacja zatrudniająca osoby niepełnosprawne

Strona używa cookies
Ok