Dobry prawnik w dochodzeniu odszkodowań

Odszkodowanie to jedno z tych zleceń, które jest najczęściej obsługiwane przez naszą kancelarię adwokacką. Co roku mnóstwo osób zostaje poszkodowanych na skutek przeróżnych zdarzeń losowych, czy to wypadków w pracy, czy wypadków komunikacyjnych. Co raz więcej dyskutuje się także o odszkodowaniach związanych z błędem lekarskim. Jako wyspecjalizowani prawnicy mamy wystarczającą wiedzę by zaprezentować Wam podstawowe informacje związane z dochodzeniem odszkodowań w różnych przypadkach. Mamy nadzieję, że ta publikacja rozszerzy Waszą wiedzę i rozwieje wszystkie wątpliwości związane z odszkodowaniami.

Odszkodowanie medyczne za błąd lekarski

Wbrew temu, że w literaturze jurydycznej nie zostało całkowicie sformułowane określenie błędu, w praktyce zakłada się, że błąd medyczny to niezgodne z dotychczasową wiedzą działanie lub zaniechanie, którego skutkiem jest zainfekowanie, naruszenie integralności ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć pacjenta. Błąd lekarski może być spowodowany przez niewłaściwą diagnozę, jeśli spowodowała ona złe leczenie albo opóźniła odpowiednie leczenie, przyczyniające się do rozwoju choroby, sprzeczne z aktualną wiedzą lekarską leczenie i wykonanie zabiegu chirurgicznego, w wyniku którego powstała konkretna szkoda, jak i wykorzystanie preparatu leczniczego lub wyrobu medycznego, który okazał się być nieefektywny i nieodpowiedni dla konkretnego chorego. W tej kwestii wyróżnia się 3 podstawowe typy błędu medycznego: błąd w ocenie lekarskiej, błąd terapeutyczny i błąd techniczny. Odszkodowanie za błąd medyczny może być dochodzone w normalnym procesie cywilnym, lub przed specjalną jednostką do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Wszystko rozpoczyna się od incydentu, który doprowadził do powstania konkretnej straty. Wypadek komunikacyjny nazywany jest jako zjawisko w ruchu kontynentalnym, w którym partycypuje co najmniej jeden samochód (silnikowy lub bez takiego napędu) oraz którego rezultatem są straty w majątku lub szkody na osobach w nim uczestniczących. Pokrzywdzonym w wypadku może być więc nie tylko kierowca wspomnianego pojazdu, czy jego pasażer. W wypadku samochodowym mogą partycypować również osoby jadące na rowerze, motocykliści i piesi, którzy znaleźli się po prostu w złym miejscu i w złym czasie. Najaktualniejszą podstawą kompensaty odszkodowania jest szkoda. Szkoda może przybrać postać majątkową i niemajątkową, oraz rzeczową i osobową. Ogół strat, które powstały w rezultacie wypadku, bierze się pod uwagę podczas ewaluacji wartości odszkodowania. Tymczasem zanim towarzystwo ubezpieczeniowe zdecyduje się na kompensatę sumy odszkodowawczej, my jesteśmy zobligowani do zgłoszenia wypadku w ruchu drogowym. Po zgłoszeniu zdarzenia, ubezpieczyciel wysyła likwidatora, czyli pracownika, który mierzy rozmiar strat. Stworzony przez niego raport jest podstawą decyzji wydawanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Cały proces uzyskiwania odszkodowania trwa około 1 miesiąca.

Odszkodowanie pracownicze

Zaprojektowana w 2002 roku regulacja o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych charakteryzuje wypadek przy pracy jako nagłe wydarzenie spowodowane przyczyną fizyczną powodujące uszczerbek albo śmierć, które nastało w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z przeprowadzaniem przez pracownika standardowych czynności albo rozporządzeń przełożonych,
  • w trakcie lub w związku z wytwarzaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy nawet bez zlecenia,
  • w okresie pozostawania zatrudnionego w dyspozycji pracodawcy w trasie pomiędzy siedzibą zleceniodawcy, a miejscem wykonywania zleceń wynikających ze stosunku pracy.

Najistotniejszym elementem definicji jest wskazanie zewnętrznej przyczyny wypadku. Zewnętrzna przyczyna wypadku przy pracy określa właściwość, która wynikła bez względu na osobę pracownika. Za przyczyny zewnętrzne przyjmuje się między innymi działanie maszynerii, energii energetycznej, surowców chemicznych i sił natury. Ponadto wypadek pracowniczy może mieć również powiązanie z ignorancją pozostałych osób, które ponoszą odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie środowiska pracy lub niebezpiecznych przedmiotów. Wypadek przy pracy uruchamia całą, wielopłaszczyznową maszynę procedur. Pokrzywdzony w wypadku w pracy ma predyspozycję dochodzenia jednokrotnego zadośćuczynienia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto, na zasadach generalnych, może on dochodzić kompensacji doświadczonej krzywdy od przełożonego przed sądem cywilnym.

Żądanie odszkodowania za każdy z wyszczególnionych w tym miejscu przypadków może być problematyczne dla osób, które nie nie dysponują odpowiednim doświadczeniem. A mogą nam Państwo uwierzyć, że o godziwe odszkodowanie warto jest się postarać, choćby ze względu na to, że uzyskane pieniądze mogą Ci pomóc nadrobić stracony czas. Nasi prawnicy gwarantują fachowe doradztwo i profesjonalną pomoc w zakresie pozyskiwania należnych odszkodowań i nie tylko.

Jesteśmy doświadczoną kancelarią adwokacką z Torunia. Nasi prawnicy z zaangażowaniem zajmują się każdym zleceniem, nawet tym z pozoru niemożliwym. Zadziałamy na Twoją korzyść w każdej okoliczności. Przyjdź do naszej kancelarii prawnej i uzyskaj doraźną pomoc. Kancelaria adwokacka Toruń

Strona używa cookies
Ok