Kancelaria notarialna – komu powierzyć nasze problemy?

W Polsce zatrudnienie się w kancelarii notarialnej jest bardzo pożądane, albowiem wcale nie jest tylko – jak to się zazwyczaj powiada – osobą, jakiej mogą zaufać komórki społeczne, ale także kimś, kto świetnie odnajduje się w skomplikowanych paragrafach. Pracownik kancelarii notarialnej musi dbać o interesy swoich Partnerów i dbać o wcześniej przytoczonych tak dobrze jak to tylko możliwe. Pierwsze zagadnienie – jakie kwestie zawierzymy kancelarii notarialnej i ile trzeba będzie zapłacić? Prezentujemy niedługi poradnik.

Notariusz w Polsce – historia

Rozpocznijmy od małego szkicu historycznego. Według legend – notariat w naszym kraju miał narodzić się w XII stuleciu, czego mają dowodzić nadania królewskie z epoki Bolesława Krzywoustego. Trzymając się faktów, wychodzimy od momentu, kiedy to papież Marcin IV podjął decyzję upoważniającą arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba II Świnkę do mianowania dwóch notariuszy publicznych.

Najstarszy autentyczny polski dokument notarialny pochodzi z roku 1287 i został napisany przez notariusza Budzisława, pracującego w kancelarii arcybiskupiej. Kolejne dokumenty pojawiały się nieprzerwanie po 1309 r. Notariat w naszym kraju rozrastał się szczególnie w czternastym wieku, kiedy to nasz kraj prowadził z Krzyżakami pertraktacje obligujące do przygotowania miarodajnych dokumentów oraz pozostałych zaświadczeń notarialnych. W tym samym okresie obowiązywały już statuty synodalne, regulujące działalność notariuszy.

W ciągu kolejnych kilkuset lat notariat znacząco rozkwitł, a niebagatelną funkcję miał też w czasie zaborów, czyli na przestrzeni 123 lat, kiedy nie było Polski na mapie – notariusz był osobą zaufania publicznego, poprzez kojarzenie go z polską tradycją ziemiańską i kulturą kupiectwa.

Kiedy już udało nam się uwolnić z kajdan zaborów, musiało upłynąć piętnaście lat nim wyklarowało się Polskie prawo o notariacie. Zaczęto je stosować w kolejnym roku, lecz II wojna światowa i czasy tuż po niej dostatecznie tłumiły entuzjazm, związany z rozkwitem działań notariuszy. Za czasów PRL, pracownicy notarialni byli urzędnikami państwowymi, ale nie mogli się czuć swobodnie, gdyż stale „pracodawca” dorzucał im kolejne obowiązki, na przykład redagowanie ksiąg wieczystych od 1964 roku.

Wszystko zmieniło się 14 lutego 1991 roku, kiedy to polski Sejm RP podjął ustawę – Prawo o notariacie.

Ustawa określa:

 • zasady powoływania i odwoływania notariuszy

 • prawa i obowiązki notariuszy

 • strukturę organizacyjną i kompetencje samorządu notarialnego

 • zasady nadzoru nad notariatem

 • zasady odpowiedzialności notariuszy za szkody

 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy

 • przepisy o aplikantach i asesorach notarialnych

 • zasady dokonywania czynności notarialnych

 • zasady sporządzania aktu notarialnego i aktów poświadczenia dziedziczenia

 • zasady poświadczania dokumentów notarialnych

 • zasady sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów aktów notarialnych.

Kilkukrotnie nowelizowana ustawa – ostatnio w 2016 roku – odnosi się do pracowników kancelarii notarialnych, których obecnie w Polsce będzie ok. 2 tysięcy.

Kancelaria notarialna – do kogo się udać i co załatwimy?

Rzetelny notariusz idzie ramię w ramię ze skodyfikowanym prawem, ale przede wszystkim, dba o najwyższe dobro swoich Klientów.

Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym, którego priorytetowym celem stało się dbanie o bezpieczeństwo interesów prawnych Klientów i właśnie dlatego podczas realizacji powierzonego zadania powinien być nadzwyczaj sumienny oraz precyzyjny. Notariusz to także podmiot, któremu Zleceniodawcy zawierzają swoje sekrety i kłopoty i co za tym idzie jedną z wyróżniających cech, którą gwarantuje renomowana kancelaria notarialna będzie pełna dyskrecja.

Może jest to oczywiste, lecz warto dowiedzieć, czy notariusz, któremu pragniemy przekazać niebagatelne dla nas sprawy, ma systematycznie pomnażaną, fachową wiedzę. Upewnijmy się przy okazji, czy kancelaria notarialna daje Wam zabezpieczenie każdej transakcji. Dobrze by było, żebyśmy mieli do dyspozycji depozyt notarialny, w którym bez większych obaw zdeponujemy ważne dokumenty, pieniądze oraz papiery wartościowe.

Teraz czas na bardzo istotną sprawę. Jakie czynności notarialne winny być wykonywane w renomowanej kancelarii notarialnej?

– Tworzenie aktów notarialnych
– Redakcja tekstów prawniczych
– Spisywanie protokołów
– Sporządzanie aktów dziedziczenia i testamentów
– Sporządzanie poświadczeń, protestów i odpisów
– Doręczanie oświadczeń

Kancelaria notarialna – co z mieszkaniem?

Bardzo często natrafiamy na to pytanie – jakie dokumenty trzeba dostarczyć i jak wygląda proces zakupu mieszkania u notariusza. Nie mamy tutaj specjalnie wyjścia, ponieważ przeniesienie własności nieruchomości bez przypilnowania formy aktu notarialnego będzie nieważne.

Znacznie więcej dokumentów powinien do kancelarii notarialnej dostarczyć ten, kto ową nieruchomość sprzedaje. W przypadku kupującego, jest to dość nieduża lista, na której znajdują się pieniądze, dokument tożsamości, NIP i jeśli jest taka potrzeba poświadczenia z banku, uwierzytelniające wysokość kredytu, który został wzięty na to mieszkanie.

Jeśli chodzi o zbywcę – jest tego sporo, toteż najzwyczajniej w świecie wypytajmy o wszystko pracownika kancelarii. Powinien nam na samym początku przedłożyć, co jest wymagane. Do najważniejszych dokumentów możemy zaliczyć: aktualny odpis księgi wieczystej, zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym oraz zaświadczenie o samodzielności lokali;

Notariusz powinien obowiązkowo sporządzić akty i dokumenty w taki sposób, by były one czytelne i łatwe do zrozumienia dla zainteresowanych stron. Przypilnowanie, by wszystkie dane dotyczące tożsamości i wiarygodności były właściwe to dla wszystkich powinno być jasne i klarowne.

Kancelaria notarialna, więcej informacji —> http://www.notariusze-torun.eu/

Strona używa cookies
Ok