Jakie funkcje pełni notariusz?

Jakie funkcje pełni notariusz?

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz to zawód wymagający dokładności i szerokiej wiedzy prawnej. Głównym zadaniem każdego notariusza jest zabezpieczanie interesów prawnych, jak i zapobieganie powstawaniu sporów na tle różnych działań między ludźmi. Notariusz stoi zatem na straży litery prawa, dbając o bezpieczeństwo swoich Klientów.

Notariusz obok tak tradycyjnych zajęć jak konstruowanie aktów notarialnych zajmuje się również innymi rzeczami, takimi jak na przykład przetrzymywanie papierów wartościowych. Większość z nas zapewne twierdzi, że kancelaria notarialna to placówka z regałami pełnymi książek i bukowym biurkiem za którym czeka na nas biegła Pani Notariusz. Obecnie taki obraz kancelarii notarialnej jest już rzadko spotykany, bowiem co raz większa liczba notariuszy pracuje na komputerach, gromadząc wszelkie akta i umowy na urządzeniach cyfrowych. W rzeczy samej, notariusze to niezwykle praktyczni urzędnicy, którzy pomogą Tobie w wielu codziennych sprawach, jak na przykład nabycie domu.

W dalszej części wpisu dowiesz się jakie czynności pełni każdy notariusz i co należy do głównych czynności notarialnych.

Kim jest notariusz?

Kiedyś notariusz zwany był regentem. Osoba ta zobowiązana była do wykonywania władzy za króla w czasie, gdy był on nieobecny. Oczywiście dziś notariusze zajmują się czymś zupełnie odmiennym, lecz część ich obowiązków jest bezpośrednio scalona z działalnością państwa. Choćby konstruowanie aktów notarialnych potwierdzających własność konkretnej posiadłości.

Co należy dokonać, by stać się zdolnym do pracy notariuszem. Jest to dość złożony mechanizm, choć w każdym roku wiele osób otrzymuje nominację na tą pozycję. Każdy kto chce stać się notariuszem powinien na starcie zrealizować studia prawnicze. Kolejnym warunkiem jest zakończenie aplikacji notarialnej, która trwa ponad 3 lata i zakończona jest pisemnym egzaminem z wiedzy prawnej i zawodowej. Po sfinalizowanej aplikacji, właściwa osoba zostaje mianowana notariuszem przez ustawowo określonego ministra, który wyznacza siedzibę kancelarii.

Notariusze nie są, jak duża liczba osób uważa, urzędnikami publicznymi. Mogą oni jednak korzystać z zbioru uprawnień publicznych, na przykład z specjalnej ochrony zawodowej. Poszczególny aspekt działalności notariusza jest wyszczególniony w ustawie prawo o notariacie. Dobrze jest podkreślić, że zarobki notariusza są ustalone prawnie. Jest to taksa notarialna

Jakie funkcje pełni notariusz?

Jak już wspomnieliśmy praca notariusza jest dokładnie uregulowana w ustawie prawo o notariacie. Co to powoduje? Notariusz nie jest w stanie świadczyć innych czynności, niż te wypisane w rzeczonej regulacji. Katalog zadań notariusza jest zamknięty, więc łatwo jest stwierdzić czym szczegółowo zajmują się osoby pełniące taki zawód.

Oto zupełna lista czynności notarialnych:

  • przygotowywanie aktów notarialnych – akt notarialny to akt urzędowy, który może być wytworzony jedynie przez notariusza. Akt notarialny jest dokumentem nadzwyczajnym, ponieważ deklaruje oświadczenie woli i jest dowodem na spełnienie konkretnych czynności prawnych. Niektóre regulacje rezerwują formę aktu notarialnego dla legalności wyznaczonych czynności prawnych, takich jak np umowa przenosząca własność nieruchomości.
  • Sporządzanie poświadczeń – poświadczenie to jeszcze jedna czynność notarialna wykonywana przez notariusza. Bardzo często poświadcza się własnoręczny podpis na skopiowanych wersjach jednego konkretnego aktu.
  • Doręczanie oświadczeń – działalność ta polega na doręczeniu drugiej stronie oświadczenia, które może przynosić dla niej konsekwencje prawne. Ta funkcja jest bardzo przydatna podczas trwania różnych konfliktów.
  • Redagowanie protokołów – notariusz po przez zredagowanie protokołu potwierdza zrealizowanie pewnej czynności prawnej. Zazwyczaj notariusz jest wynajmowany do napisania protokołu plenarnego zgromadzenia osoby prawnej
  • Sporządzanie protestów weksli i czeków – protest czeku jest procedurą, którą realizuje notariusz zgodnie z prawem wekslowym. Bodźcem do wykonania protestu może być odrzucenie weksla lub rezygnacja z pokrycia należności weksla.
  • Przechowywanie dokumentów – notariusz przechowuje nie tylko papiery prawne, ale także kapitał, papiery wartościowe i inne rzeczy opisane w szczegółowych aktach prawa.
  • Sporządzanie wypisów dokumentów – odpis jest ogólnie powtórzeniem oryginału dokumentu. Notariusz w ten sposób zatwierdza, że replika materiału jest tożsama z jego pierwowzorem.
  • Redagowanie aktów prawnych – notariusz na prośbę strony jest upoważniony do stworzenia danego aktu prawnego.

Jak za pewne dostrzegliście praca notariusza nie jest wcale taka bezproblemowa. To od niego zależne jest powodzenie dokonania danej czynności prawnej. Ma na swoich barkach sporą odpowiedzialność zawodową, gdyż celem jego działalności jest w głównej mierze przeciwdziałanie sporom prawnym.

Obok wyżej wypunktowanych czynności notarialnych, każdy notariusz specjalizuje się w szeregu innych drobniejszych działań wyznaczonych w przepisach szczególnych, na przykład odbieraniem oświadczenia o przyjęciu spadku.

Jeżeli szukasz notariusza, który roztropnie podchodzi do swojej działalności i cieszy się szacunkiem Klientów, koniecznie skonsultuj się z kancelarią notarialną Aleksandry Radzińskiej. Tutaj odnajdziesz najistotniejsze informacje kontaktowe.

Notariusz Aleksandra Radzińska
ul. Szeroka 7, 87-100 Toruń

Strona używa cookies
Ok