Okiem prawnika – dziedziczenie spadku

Okiem prawnika – dziedziczenie spadku

adwokat toruń zrzeczenie się spadku podstawy dziedziczenia

Jakie opłaty obowiązują spadkobierców?

Po śmierci najbliższej osoby, m. in. małżonka lub rodzica, zwykle dostajemy spadek. W pewnych sytuacjach niesłychanie cieszy on wszystkich dziedziczących, bowiem wiąże się ze sporymi zyskami. Wówczas powinniśmy koniecznie opłacić podatek do odpowiedniego urzędu, bowiem taką rzecz określa ustawa z dnia 23 lipca 1983 r. o podatku od spadków oraz darowizn. Należy pamiętać, że można otrzymać nie tylko środki pieniężne i działkę, ale też niespłacone pożyczki. Jeśli matka lub ojciec nie spłaci ich podczas swojego życia, wówczas przechodzą na następnych członków rodziny. Mamy szansę się przed tym naturalnie zabezpieczyć, np. wyrzekając się spuścizny podpisując stosowną umowę. Trzeba udać się do kompetentnego prawnika, który przybliży nam arkana prawa i zasugeruje, w jaki sposób trzeba postępować.

Jakie dobra są opodatkowane?

Przedmiotem opodatkowania są między innymi: spadkobranie zwyczajne, otrzymywanie majątku zapisanego w testamencie, zachowek (jeśli spadkobierca obecnie jest pominięty w testamencie), depozyty finansowe (w owym przypadku zmarły krewny musiał dostarczyć tzw. dyspozycję w wypadku śmierci), kapitały inwestycyjne, a także całkowity majątek mieszczący się za granicą (jednakże w tym przypadku w czasie otwarcia spadku spadkobierca musi obligatoryjnie być obywatelem Polski bądź być polskim podatnikiem).

Powinniśmy opłacić także podatek wówczas, gdy uprawomocni się orzeczenie sądu w kwestii dziedziczenia. Inaczej mówiąc, jeśli sąd dopuści uzyskanie spadku. Jeśli angażujemy w tej kwestii adwokata, wtedy on musi obowiązkowo nam wydać rozporządzenie sądu. Prawie tak samo jest wtedy, kiedy akt notarialny stwierdzający otrzymywanie majątku zostanie zarejestrowany.

W jakich sytuacjach nie trzeba płacić podatku?

Istnieje mnóstwo przypadków, w których krótko mówiąc nie musimy opłacać podatku od spadku albo darowizny. W przepisach charakteryzuje się trzy grupy podatkowe. Do pierwszej kwalifikuje się najbliższa rodzina: współmałżonek, synowa albo dziadkowie. Do drugiej należą dzieci brata, wujowie albo współmałżonkowie rodzeństwa. Do trzeciej grupy przynależą kolejni nabywcy spuścizny. Stawki wolne od podatku są wprowadzane zgodnie z klasą, do której został zaliczony dziedzic. Dla pierwszej klasy jest to suma niemal 10.000 zł, dla drugiej – powyżej 7.000 zł, natomiast dla trzeciej – prawie 5.000 zł. W sytuacji, jeśli wartość spadku w zasadzie nie przewyższy podanych wcześniej kwot, w ogóle nie powinniśmy dawać dodatkowych papierów do urzędu skarbowego.

Tymczasem, jeżeli nabędziemy spadek, jakiego wartość będzie dużo wyższa niżeli kwota nieopodatkowana, w takiej sytuacji musimy złożyć zaświadczenie podatkowe. Trzeba zrobić to w urzędzie znajdującym się w rejonie zamieszkania dziedzica w ciągu jednego miesiąca od dnia usankcjonowania wyroku sądu. Wtedy odbierzemy opinię urzędu o wielkości podatku, jaki trzeba uregulować w czasie 14 dni. Podatek oscyluje w obrębie od kilku do kilkunastu procent oraz jest uzależniony od zakwalifikowania do określonej grupy podatkowej.

Czym jest zrzeczenie się spadku?

Jednomyślnie z prawem każdy dziedzic ma zdolność zrzeczenia się przejęcia spuścizny, m. in. w przypadku, jeśli po zmarłym małżonku pozostają jakiekolwiek niespłacone zobowiązania. W rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 1048) spadkobierca jest w stanie podpisać ugodę ze spodziewanym spadkodawcą, w jakiej wyrzeka się przejęcia dóbr. Wskazaną zgodę powinniśmy podpisać przed otwarciem spadku i jest ona wykonywana w przypadku śmierci testatora. Ugodę trzeba zdecydowanie zatwierdzić u notariusza, ponieważ inaczej nie będzie miała mocy prawnej.

Warto wspomnieć, iż pierwszym z nadrzędnych skutków odstąpienia od dziedziczenia jest kompletne odrzucenie ze spadkobrania dzieci, wnuków oraz pozostałych bliskich. Nie powinniśmy ponadto w tej sytuacji pobrać zachowku.

Po odstąpieniu od spadku możemy wnioskować o odtworzenie rzeczonego prawa w dwóch okolicznościach:

1. Spadkodawca umieszcza nas w testamencie – w tym miejscu nie chodzi o nabywanie spadku z mocy ustawy, tylko o dziedzictwo z ramienia testamentu.

2. Możemy iść po raz drugi do notariusza i przyjąć umowę o ponowne ustanowienie prawa do majątku.

Czy mam prawo do zachowku?

Każdy z nas ma przywilej do napisania testamentu oraz wykluczenia z niego poszczególnych bliskich, np. takich, którzy od początku nie interesowali się naszym losem. Oprócz tego jedyną osobą włączoną do testamentu jest ktokolwiek spoza rodziny. Zachowek przysługuje dzieciom, wnukom, małżonkom oraz rodzicom, którzy:

  • Nie byli w akcie ostatniej woli wydziedziczeni
  • Absolutnie nie wyrzekli się spadku
  • Nie podważyli majątku
  • Nie byli ocenieni za nieetycznych
  • W przypadku małżonka – w przypadku kiedy nie doszło sądowego zakończenia związku z winy prawdopodobnego dziedzica

Jeśli zaintrygował Cię ten artykuł, wejdź w link po prawej stronie – Prawnik Toruń – a odnajdziesz o wiele więcej wiadomości, np. konsultacje prawne.

Strona używa cookies
Ok