W jakich sprawach pomaga notariusz?

W jakich sprawach pomaga notariusz?

kancelaria notarialna Toruń notariusz poświadczanie dokumentów

Z jakimi problemami warto zgłosić się do biura notariusza?

W Polsce notariusz zajmuje niesłychanie istotną pozycję, bo nie jest wyłącznie – jak to się popularnie określa – osobą, której mogą zaufać obywatele, lecz także kimś, kto doskonale orientuje się w meandrach prawa. Rejent jest więc pracownikiem publicznym – identycznie jak mundurowy – oraz jego celem jest dbanie o interesy Klienta. Do rejenta zazwyczaj przychodzi się z dokładną sprawą oraz musimy przynieść ze sobą wszystkie niezbędne dokumenty. Te, jakie będą przez niego skonstruowane są stosowane jako dokumenty administracyjne oraz posiadają tzw. moc prawną. Innymi słowy, to co zostało w takich aktach prawnych wprowadzone zaczyna obowiązywać. Nic więc dziwnego, iż do notariusza koniecznie należy wziąć, przykładowo umowy dotyczące lokaty, dokumenty o intercyzie bądź umowę odsprzedaży działki.

Najistotniejszym celem notariusza jest postępowanie jednomyślnie z imperatywami prawa, odpowiednio z osiągniętą widzą oraz kwalifikacjami. Absolutnie nie może stąd dojść do takiej sytuacji, kiedy osoba mająca posadę notariusza z rozmysłem wykorzystuje swoich Klientów wdrażając liczne „uchybienia” oraz zniekształcenia. Każdego rejenta obliguje Kodeks Etyki Zawodowej, który dobrze podaje to, jak rejenci powinni postępować.

Oświadczenia, jakie sporządzamy samodzielnie, m in. umowę wynajmu garażu, świadectwo o pełnomocnictwie lub potwierdzenia o dostarczeniu darowizny, w sumie nie są objęte przymusowym poświadczaniem przez notariusza. W większości przypadków widnieje na nich pieczęć notariusza, jeżeli zależy nam na tym, ażeby podnieść doniosłość i rzetelność określonego dokumentu. Ogólnie rzecz ujmując mówiąc – nie ma takiego zobowiązania, nie powinniśmy niepokoić się o kolejne potwierdzenia.

Nasze prawo uznaje też te sytuacje, w jakich notariusz jest po prostu niezastąpiony. Należą do nich dokumenty, które bez jego pieczątki są przyjmowane za nieważne.

Niżej umieszczone są wybrane spośród wymienionych dokumentów:

Dokumenty nabycia oraz odsprzedaży wszystkich nieruchomości – kawalerek, domów wielorodzinnych, działek pod budowę, terenów agrarnych, działek hobbystycznych itp.

Wręczenie darowizny, w przypadku kiedy ofiarą jest nieruchomość

Darowizna lokalu z księgą wieczystą

Umowa małżonków o osobnych majątkach, mianowicie tzw. intercyza

Podzielenie spadku, w przypadku kiedy mieści się w nim jakaś nieruchomość

Umowy dotyczące spółek, np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyliczone u góry dokumenty muszą posiadać obligatoryjnie pieczątki i podpis notariusza. Inne krótko mówiąc nie muszą posiadać układu aktu notarialnego, można zawierać je w dowolny sposób. Należałoby mieć na uwadze, iż tylko umowy zatwierdzone przed notariuszem faktycznie są zgodne z literą prawa.

Jeśli mamy na uwadze spółki handlowe, wtedy koniecznie muszą one podpisywać w obecności notariusza, m.in. zmiany w zarządzie, formularze dotyczące majątku zakładowego, oświadczenie tyczące się zdobycia poprzez partnera konkretnej części udziałów.

Stworzenie umowy w Kancelarii Notarialnej i oznakowanie jej pieczęcią oraz podpisem notariusza podlega należytym taksom. Są one całkiem duże, ale zależne są zwłaszcza od wartości tego, co jest przedmiotem umowy. W przypadku kiedy jakakolwiek osoba planuje sprzedać działkę wartą kilka milionów złotych, wtedy musi koniecznie liczyć się z dużymi opłatami. Maksymalna taksa jest wskazana przez Ministra Sprawiedliwości, ale i tak jest ona okazała. Notariusze krótko mówiąc nie są przymuszeni do wdrażania największych opłat, a co najistotniejsze – rywalizacja pomiędzy kancelariami sama wymusza ich zredukowanie. Do notariusza zmierzamy głównie w niezmiernie istotnych sprawach, a mianowicie takich które potrzebują podpisania poprzez osobę trzecią lub zamierzamy przechować pokaźną ilość pieniędzy.

Czy są poza tym jakieś koszty prócz taksy notarialnej?

Oprócz tego, że osoba mająca posadę notariusza musi przyjąć za własną działalność honorarium, trzeba spłacić podatek, przykładowo od darowizny i uregulować opłaty sądowe. Ceny te są przesyłane przez notariusza odpowiedniemu urzędowi skarbowemu bądź sądowi. Na wszystkich dokumentach, mamy możliwość starannie sprawdzić, co należy pokryć. Bardzo często Interesanci piszą do Kancelarii w Toruniu i pragną błyskawicznie uzyskać informacje dotyczące tego, ile konkretnie wynoszą poszczególne opłaty. Jedynie w wypadku taksy istnieje opcja negocjacji sumy, bo na różne inne odpłatności osoba mająca posadę notariusza po prostu wcale nie ma wpływu.

Jakich działań nie może podejmować się notariusz?

Przede wszystkim – notariusze krótko mówiąc nie mogą podejmować się prac, jakie przeszkadzałyby w którymkolwiek sensie w spełnianiu powinności osoby zaufania publicznego. Notariusz wcale nie może więc zajmować się sprzedawaniem czegokolwiek, pośrednictwem (np. w sprzedaży mieszkań) czy doradzaniem w biznesie.

Po drugie – mówiąc w skrócie nie powinien zatrudniać się bez akceptacji izby notarialnej, ma prawo jednakże wybrać zawód pracownika naukowego, nauczyciela albo będącego połączeniem obu.

Po trzecie – pod tą samą nazwą jest w stanie podejmować działania kilku notariuszy (przykładowo w postaci spółki cywilnej) ale z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jeżeli zamierzasz wiedzieć o wiele więcej, kliknij w ten link – Kancelaria notarialna

Strona używa cookies
Ok