Oddaj jeden procent podatku na fundacje

Wspomaganie ludzi w potrzebie to kluczowy cel każdej instytucji charytatywnej. Dzięki gromadzonym pieniążkom te organizacje mają możliwość zatroszczyć się o każdego, kto przeżywa trudne chwile. Fundacje w podstawowym założeniu wykonują funkcje dobroczynne i są niezwykle potrzebne w każdym układzie państwowym. Grupują ludzi, którzy pragną wykorzystywać swój wolny czas i kompetencje na pomoc tym, którym nikt inny nie chce pomóc. Aktualnie, nowoczesne organizacje, powstają również w celu kształcenia postaw obywatelskich, rozpowszechniania danego kręgu kultury, czy inspirowania dzieci i osób starszych. Są to zatem organizacje pożytku publicznego, których istnienie jest niezwykle ważne.

Jak samo określenie sugeruje organizacje pomagają innym eksploatując własny majątek. Darczyńcą niejednokrotnie stają się osoby, które osiągnęły już pewien fundusz i zamierzają się nim podzielić. Czasami jednak układa się tak, że organizacje z braku koniecznych środków finansowych nie są w stanie dalej pełnić swoich zadań. Od paru lat każdy z nas może wspomagać fundację dostarczając im jeden procent swojego podatku. Wypełniając odpowiednią rubrykę w dorocznym rozliczeniu podatkowym także i Ty masz szansę pomóc.

Jak wręczyć jeden procent podatku na opp?Kto ma możliwość oddać jeden procent swojego podatku fundacji?Czym są organizacje pożytku Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania zapraszamy do lektury.

Oddaj jeden procent podatku już dziś

Historia akcji „przeznacz jeden procent podatku na fundacje” ma korzenie w roku 2004, kiedy artykuł ten został zawarty w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Od kilku lat płatnicy podatku mają możliwość wspomagać wybraną przez siebie instytucję interesu publicznego w nadzwyczaj przystępny sposób. A wybór jest wielki – od organizacji działających na rzecz ochrony przyrody aż po stowarzyszenia angażujące się w ochronę dóbr kultury Mechanizm 1% jest niezmiernie łatwy. Po policzeniu stosownego podatku w jednorocznym zeznaniu podatkowym w rubryce o nazwie „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” należy wpisać nazwę i numer KRS poszczególnej organizacji. W tymże miejscu można ustalić także wysokość wysyłanej kwoty, mając na uwadze, iż nie może ona być wyższa niż 1% własnego podatku. Jeżeli regulujemy podatki na większej liczbie formularzy możemy przekazać tą sumę więcej niż 1 fundacji.

1% podatku na rzecz OPP – kto może być darczyńcą?

Uchwała o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w jasny sposób przedstawia kto może dać 1% swojego podatku. Są to płatnicy podatku podatku dochodowego od osób fizycznych, ryczałtu zewidencjonowanego podatku liniowego w wysokości 19%. Są to również osoby osiągające przychody z płatnego odsprzedania papierów wartościowych i nieruchomości, oraz ten kto indywidualnie wpłaca zaliczkę na korzyść podatku. Często ludzie zadają pytania co do możliwości osób prawnych. Akurat w tym przypadku ustawodawca nie zezwala jednostkom prawnym na wysyłanie 1% podatku. Z tegoż mechanizmu są w stanie tymczasem korzystać osoby w wieku emerytalnym. Wystarczające jest, że na podstawie jednorocznego wyliczenia podatku przez urząd rentowy (tzw. PIT 40A), jednostka która uzyskała wiek emerytalny osobiście spisze oświadczenie podatkowe. Co do wymogów przekazania 1% podatku na korzyść OPP, najważniejsze jest dostarczenie formularza w terminie. Jest to maksymalnie 2 luty dla PIT-28, oraz 30 kwietnia dla PIT-37, PIT-36, PIT-36L i PIT-38. Jeżeli dawana stawka będzie większa aniżeli 1% podatku, formularz nie zostanie przyjęty. W każdej sytuacji należy dokładnie skontrolować, czy nie popełniliśmy błędu w w tym polu.

Czym są OPP?

Nie każda organizacja może nabyć funkcje organizacji pożytku publicznego. Organizacja, której można oddać 1% podatku, musi wykonywać działalność w zakresie interesu publicznego Jednocześnie musi prowadzić swoją działalność jawnie, co związane jest z z obowiązkiem udostępniania danych o celu wydawanych pieniędzy z 1%. Organizacją pożytku publicznego nie będzie mianowana w dużym skrócie organizacja polityczna, związek zawodowy, ani samorząd zawodowy. Zostanie nią wszak spółka kapitałowa nominowana w celu niezwiązanym z rozwijaniem działalności majątkowej, jeśli utrzymuje przez co najmniej 2 lata czynności w działach tzw. pożytku publicznego. Dobrym przykładem organizacji pożytku publicznego jest np: Organizacja Akogo, utrzymująca dzieci które zapadły w śpiączkę, oraz Fundacja Niechciane i Zapomniane, dająca drugi dom porzuconym zwierzakom.

Mały uczynek, a tak dużo może zrobić. Prawdopodobnie 1% to nie wysoka suma, ale nawet tak subtelne wsparcie finansowe, może być punktem zwrotnym dla ludzi i zwierzaków, którzy oczekują na nowe możliwości. Rozliczając się co roku z Urzędem Skarbowym nie zapominajmy o przekazaniu 1%. Nic na tym nie stracimy ponieważ zawsze te pieniądze oddajemy Państwu. Tylko w 2014 roku suma skumulowana z 1% wyniosła aż 557 563 428,71 zł. Dzięki tej kwocie spora liczba placówek było w stanie odciążyć swoich wychowanków. Przeznacz 1% podatku na OPP i daj komuś nadzieje na przyszłość.

Szukasz instytucji pożytku publicznego, której zamierzasz wręczyć swój 1%? Przeglądnij dokładną bazę organizacji i wypełnij z nami swoje rozliczenie podatkowe: przekaż jeden procent podatku na OPP

Strona używa cookies
Ok