Pojazdy uprzywilejowane przepisy

Pojazdy uprzywilejowane przepisy

Kurs dla kierowców policji szkolenia uzupełniające dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych kursy dla kierowcy konwojenta

Czym są pojazdy uprzywilejowane?

Większość spośród nas na pewno spotkał takie auto na swojej drodze. Wcale nie chodzi tutaj o przewoźników powszechnych pojazdów osobowych, którzy lekceważą imperatywy prawa drogowego. Pojazdami uprzywilejowanymi są wszelkie auta, których celem jest ratowanie naszego zdrowia, życia lub dobytku, jak również utrzymywanie bezpieczeństwa w państwie. Osoby siedzące za kierownicą takich aut mają wymóg sygnalizowania innym współuczestnikom ruchu drogowego, że nie będą naginali się do konwencjonalnych paragrafów. Po pierwsze barwami błyskających świateł i dźwiękami o względnym tonie. Innymi słowy: kolejni transportowcy, osoby poruszające się pieszo i rowerzyści muszą mieć świadomość, iż podąża karetka pogotowia ratunkowego lub straż ogniowa. Do samochodów, jakie mają nietypowe koncesje, zaliczamy, w szczególności: pojazdy policji, karetki reanimacyjne, pojazdy straży granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Inspekcji Transportu Drogowego, jednostki ratownictwa wodnego, pojazdy związane z ratownictwem górskim. Do istotnych pojazdów uprzywilejowanych przynależą pojazdy wiozące wartości pieniężne, mianowicie tzw. bankowozy. Co więcej – pojazdy sekcji ochroniarskich, przedsiębiorstw kurierskich, instytucji pocztowych oraz inne pojazdy rozwożące groźne ładunki o ogromnie dużej wartości.

W jaki sposób? otrzymać prawo do kierowania pojazdem straży miejskiej bądź bankowozem?

Istnieje parę ogólnych zasad, którymi powinniśmy się kierować w trakcie pozyskiwania prawa do przemieszczania się pojazdami uprzywilejowanymi, przykładowo należy mieć ukończone 21 lat, posiadać prawo jazdy stosownej kategorii, orzeczenie od specjalisty w zakresie medycyny pracy oraz psychologa o braku „wykluczeń” zdrowotnych do sterowania owym środkiem transportu. Oprócz tego obligatoryjnie trzeba odbyć kurs w ośrodku ulepszania sposobu jazdy oraz zdać satysfakcjonująco sprawdzian. Ujmuje on dwie kluczowe części – teoretyczną oraz praktyczną. Kurs na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego ma za zadanie wytrenowanie kierującego słusznego postępowania w niecodziennych i ciężkich sytuacjach na trasie. Znakomitym przykładem jest wykazywanie „norm wytrzymałości” auta, mianowicie bariery po przebyciu jakiej traci się nad nim władzę. Układ lekcji musi obejmować zawiadywanie, m in. sanitarką na placu manewrowym, płycie antypoślizgowej i pasie treningowym. Ogólne pozyskane kwalifikacje i zasób wiedzy są badane w trakcie sprawdzianu praktycznego. W przypadku środków transportu wiozących wartości pieniężne zobowiązują bliźniacze zasady.

Jaki kurs warto wybrać?

Mówiąc w skrócie w ośrodkach doskonalenia sposobu jazdy mamy szansę dołączyć do dwóch odmiennych kursów – podstawowego oraz uzupełniającego. Pierwszy muszą podejmować osoby, jakie planują nabyć wiadomości o podstawach techniki jazdy w sytuacjach specyficznych, o przepisach ruchu drogowego, zwykłych oraz dziwnych warunkach na trasie i z psychologii przewozu. Zatem – pragną dostać uprawnienia do kierowania środkami transportu uprzywilejowanymi czy wożącymi wartości majątkowe. Dziś kurs uzupełniający oznacza rozbudowanie istniejących zezwoleń o inne kategorie. Obrazowo ktoś posiada prawo jazdy kategorii B1 oraz chce mieć dodatkowo upoważnienia do przemieszczania się autami klasy C1 czy D1. Mówiąc w skrócie, szkolenie realizuje się osobno dla grup: 1) A1, A2 i A, 2) B1, B, B+E, 3)C1, C1+E, C, C+E, 4)D1, D1+E, D, D+E. Szkolenie podstawowe dla grupy 1) mieści w sobie 6 godzin zajęć teoretycznych oraz 18 godzin warsztatów praktycznych, natomiast dla grup 2), 3) i 4) trening zawiera 6 godzin lekcji teoretycznych oraz 8 godzin zajęć praktycznych. Szkolenie uzupełniające dla klasy 1) to 3 godziny wykładów teoretycznych i 8 godzin praktycznych, zaś dla kolejnych kategorii w sytuacji rozszerzenia o kategorie A1, A2 oraz A to 3 godziny warsztatów teoretycznych oraz 18 godzin praktycznych.

Jak uzyskać uprawnienia konwojenta?

Pojazdy wiozące wartości finansowe to unikatowy typ samochodów. Często określa się je jako „bankowozy”, gdyż przekazują kapitał do ajencji, bankomatów czy najistotniejszych lokalizacji, w jakich są one niezbędne. Jeżeli ktokolwiek pragnie prowadzić pojazd transportujący pieniądze jest zobowiązany obligatoryjnie ukończyć kurs. Kurs na kierowcę konwojenta składa się z kilku ważkich fragmentów. Na starcie są wykłady teoretyczne, na których mamy możliwość dowiedzieć się bardzo dużo o nakazach drogowych, powodach wypadków i o metodach prowadzenia bankowozów. Na dodatek każdy kursant powinien zdobyć wiedzę z kręgu psychologii kierowania bankowozem. Musi nauczyć się m.in. stosownego postępowania w sytuacjach niebezpiecznych. Tymczasem warsztaty praktyczne włączają różnorakiego gatunku zagmatwane chwyty podczas jazdy, m in. asymetryczny slalom, „szturm” na zapory, awaryjne stawanie pod obwarowaniem czy symulacje zamachów.

Jeżeli chcemy pozyskać pozwolenia na samochody dowożące wartości pieniężne, musimy mieć skończone 21 lat i mieć prawo jazdy adekwatnej kategorii (zrobione wcześniej). Naturalnie musimy również iść do specjalisty medycyny pracy i psychologa po zaświadczenie o tym, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia wspomnianego wariantu samochodów. Ośrodki udoskonalania techniki jazdy przekazują kursowiczom wszelakie rady na temat tego, jak dostać wszystkie obowiązujące druki. Osoby zaabsorbowane takim szkoleniem mogą zajrzeć w ten link – Kurs na kierowcę bankowozu

Strona używa cookies
Ok