Na czym polega pełna księgowość czym to jest kiedy należy ją stosować

Na czym polega pełna księgowość czym to jest kiedy należy ją stosować

Pełna księgowość w biurze rachunkowym

Pełna księgowość to technika przygotowywania wydarzeń gospodarczych w firmie, która nie tak jak przy prostszych form takich jak księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja przychodów zachowuje nieporównywalnie więcej zdarzeń i stanowi szersze opisanie majątku przedsiębiorstwa. Pokazuje najwięcej szczegółowych danych mówiących o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, za pomocą czego utrzymana jest kompletna przejrzystość ksiąg rachunkowych. W pełnej księgowości wymagane jest, żeby oprócz danych kluczowych w uproszczonej księgowości, archiwizowane były też inne rejestry. Bazując na nich łatwiej przeanalizować między innymi zmiany w majątku działalności gospodarczej, rozliczenia z klientami oraz przepływy pieniężne. By ułatwić sobie wszystko warto skorzystać z usług takich jak Poltax Toruń księgowość oferowane przez biura rachunkowe.

Część firm jest zmuszona przepisami do posiadania pełnej księgowości. Są to zazwyczaj największe oraz najbardziej dochodowe przedsiębiorstwa, jakie mają znacznie większy majątek w zestawieniu z większością jednoosobowych przedsiębiorstw. W polskim prawie znajduja się jednak zasady regulujące, w jakim momencie przedsiębiorstwo musi zacząć pełną księgowość, a w jakich sytuacjach musi prowadzić ewidencję ta metodą, nawet jeśli działalność właśnie ruszyła. O tym, kiedy należy prowadzić pełną księgowość decydują trzy najważniejsze czynniki: limit kwotowy , charakter działalności oraz miejsce siedziby w Polsce.

Jakie księgi rachunkowe trzeba rozliczać przy pełnej księgowości?

Księgi rachunkowe, które w pełnej księgowości, gwarantują możliwość powiększonego spojrzenia na firmę, dlatego że obrazują sytuację finansową, aktywa, pasywa, a do tego zobowiązania działalności. Na podstawie zapisywanych danych umiejętnie można szykować prognozy finansowe, które wspomogą w mądrym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Najistotniejsze księgi w pełnej księgowości to: dziennik, księga główna i pomocnicza księga, zestawienia sald kont i obrotów, a oprócz tego wykaz pasywów i aktywów, czyli inwentarz. Ponadto przedsiębiorca powinien systematycznie przygotowywać finansowe sprawozdania np. bilans i rachunek zysków i strat.

Wobec tego znaczna większość przedsiębiorców od razu stawia na zatrudnienie księgowej lub wynajęcie biura rachunkowego, do prowadzenia pełnej księgowości. Bez lat pracy i odpowiedniej wiedzy prowadzenie pełnej księgowości jest niewykonalne. Dlatego Toruń biuro rachunkowe służy pomocą.

Kiedy pełna księgowość jest obowiązkowa?

Podstawowym czynnikiem jest kwotowy limit z przychodu, ponieważ dotyczy on każdy rodzaj działalności bez względu na jej charakter Pełną księgowość trzeba zacząć prowadzić, jeśli w ciągu roku działalność uzyska przychody albo ich wartość okaże się większa niż 2 000 000 euro w złotówkach. Przeliczenie kwoty należy wskazać na podstawie kursu średniego walut ogłoszonego pierwszego dnia roboczego w październiku poprzedniego roku przez NBP. W momencie przekroczenia limitu działalność zaczyna prowadzenie pełnej księgowości na początku kolejnego roku obrotowego.

Są jednak te typy działalności gospodarczej, jakie odgórnie mają obowiązek ewidencjonować pełną księgowość niezależnie od wysokości przychodu.

To są tego rodzaju działalności jak:

  • spółki handlowe i partnerskie;
  • jednostki funkcjonujące na zasadach prawa bankowego, przepisów związanych z obrotem papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych i pozostałych przepisów złączonych z działalnością o bankowym charakterze;
  • samorządy, gminy, powiaty, województwa i ich związki;
  • zakłady i jednostki budżetowe, w tym celowe fundusze;
  • jednostki działające dzięki pozyskanym dotacjom i subwencjom.

Oprócz tego pełną księgowość zobowiązane są prowadzić oddziały i osoby zagraniczne oraz przedstawicielstwa działalności zagranicznych.

Jeżeli do tego momentu przedsiębiorca prowadził działalność w formie, która nie była zobligowana do prowadzenia pełnej księgowości, ale zdecyduje zmienić formę na taką, jaka tego wymaga, też będzie zobligowany do zmiany prowadzenia księgowości na pełną.

Zalety oraz wady ewidencjonowania pełnej księgowości

Biuro rachunkowe Toruń może wyszczególnić parę zalet ewidencjonowania pełnej księgowości. Za sprawą głębiej prowadzonej ewidencji zagwarantowana jest lepsza dbałość o szczegóły, co daje lepsze analizy majątku firmy. Tak można precyzyjniej planować poszczególne kroki firmy, które faktycznie zamienią się na zyski. Oprócz tego pełna księgowość gwarantuje pełną przejrzystość, a im lepsza przejrzystość przedsiębiorstwa tym wyższe szanse na zbudowanie zaufania do marki i owocnej pracy z następnym klientem.

Natomiast jako minus pełnej księgowości można uznać głównie ilość pracy, co należy włożyć, by bezbłędnie prowadzić pełną księgowość oraz odnajdywanie się we wszelkich, przeważnie trudnych do zrozumienia przepisach i zasadach. Prowadzenie pełnej księgowości bez księgowej prowadzącej usługi rachunkowe Toruń jest niewykonalne, a to natomiast łączy się z ewentualnym kosztem. W wielu przypadkach wybranie biura rachunkowego jest zdecydowanie lepsze, a także tańsze, niż zatrudnianie księgowej lub całego sztabu księgowego na stałe do pracy.

Biuro rachunkowe Toruń jest pełne specjalistów, jacy mogą popisać się umiejętnościami w zawodzie oraz szerokim doświadczeniem.

http://www.biuro-rachunkowe-torun.eu/

Strona używa cookies
Ok