Obsługa kadrowo płacowa oraz naliczanie wynagrodzeń

Obsługa kadrowo płacowa oraz naliczanie wynagrodzeń

Usługi kadrowe i wyliczanie wynagrodzeń - księgowość

Usługi kadrowe i wyliczanie wynagrodzeń - księgowość

Usługi kadrowe oraz rozliczanie wynagrodzeń oferowane przez biuro rachunkowe skierowane są do tych osób, które zatrudniają pracowników. W najszerszym rozumieniu są to różne działania złączone z zatrudnieniem oraz ludzkimi zasobami w działalności, bazujące o przepisy prawa pracy i przepisy ZUS. Nieważne, czy przedsiębiorca zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie lub o dzieło. Kiedy w działalności są zatrudniani pracownicy, obsługa kadr i naliczanie wynagrodzeń to sprawa konieczna, żeby działalność poprawnie się rozliczała. Usługi kadrowe skupiają się na obszarze pracowniczej dokumentacji, żeby wszystko zgadzało się z obowiązującymi ustawami prawa. Jeśli jest taka potrzeba biura rachunkowe często komunikują się z Państwową Inspekcją Pracy, jeśli przepisy są zawiłe albo niepoprawnie interpretowane. Natomiast naliczanie wynagrodzeń, czyli usługi płacowe skupiają się na tworzeniu list płac oraz wyliczaniu wynagrodzeń. Potrzebna jest tu także zdolność przygotowywania dokumentacji podatkowej oraz wiedza w obszarze przeliczania składek.

Najczęściej działalności korzystają z obsługi kadr i płac proponowanych przez biura rachunkowe, aby nie musieć zajmować się tym osobiście. Prawidłowe rozliczanie pracowników oraz tworzenie dokumentów wymaga wiedzy na temat przepisów, dlatego bezpieczniej jest zaufać profesjonalnej księgowej.

Które działania zaliczamy do usługi kadr i płac?

Obsługa kadr i płac to dział szczególnie rozwinięty. Księgowa, która zajmuje się kadrami i płacami, z reguły dodatkowo szkoli się w tym kierunku. Zadaniem biura rachunkowego jest pilnowanie, aby wszystkie sprawy kadrowe i płacowe wykonywane były w sposób właściwy i zgodny z prawem. Od momentu zatrudnienia pracownika, aż do chwili, kiedy z jakichkolwiek przyczyn opuści firmę, Poltax Toruń biuro rachunkowe opiekuje się jego sprawami.

Przede wszystkim wykonywane usługi z zakresu kadr i płac obejmują:

Przygotowanie umów o pracę, zlecenia i umów o dzieło – pracownik, jaki zostaje zatrudniony legalnie, zgodnie z prawem, ma obowiązek podpisać umowę z pracodawcą. Na podstawie charakteru powierzonej pracy i porozumienia między pracodawcą, a pracownikiem wybierany jest konkretny rodzaj umowy. Zadaniem księgowej jest przygotowanie właściwej umowy, według ustaleń między stronami i w oparciu o odpowiednie wymogi prawne.

Prowadzenie akt osobowych pracownika – każda firma, która ma pracowników, ma obowiązek zbierać akta osobowe pracownika. W skład takich akt wchodzą różnego rodzaju dokumenty jak np. umowy o pracę, aneksy , świadectwa pracy i inne. Biuro rachunkowe Toruń dba o to, aby wszelkie te akta dla każdego pracownika były kompletne.

Rozliczenia z ZUS, przygotowywanie oraz przekazywanie deklaracji do ZUS – każda firma musi rozliczać się z ZUS, a ta, jaka ma pracowników musi także wyliczać składki na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne i Fundusz Pracy. Poprzez takie wyliczenia, przedsiębiorca wie, jakie składki ma obowiązek zapłacić za siebie i pracowników. Oprócz tych rozliczeń z reguły biuro rachunkowe sporządza wymagane deklaracje i przesyła je do ZUS.

Przygotowywanie świadectwa pracy – taki dokument zazwyczaj przygotowywany jest w chwili, gdy pracownik opuszcza firmę. Obowiązkiem jest sporządzenie i przekazanie takiego dokumentu pracownikowi. Świadectwo pracy zawiera różne dane jak np. okres pracy w firmie, dane na temat urlopu, a także o przyczynach zwolnienia z pracy. Sporządzanie świadectwa pracy również leży w zakresie usług kadrowo płacowych i jest wykonywane przez księgową.

Przygotowywanie listy płac, wyliczanie wynagrodzenia

Wyliczanie wynagrodzeń to nie tylko wyliczanie wysokości wypłaty dla pracowników. Co miesiąc biuro rachunkowe tworzy również listę płac pracowników, co zawiera obszerniejsze informacje . Taka lista płac jest dokumentem opisującym wynagrodzenie brutto i netto, zawiera kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, chorobowe i Fundusz Pracy. Biuro rachunkowe Toruń załącza także dane o wykorzystanych urlopach nieobecnościach np. na skutek choroby. Lista płac oraz naliczanie wynagrodzeń łączy się także z wyliczaniem zaliczek na podatek dochodowy. Przy naliczaniu wynagrodzeń ważna jest terminowość. Czas wypłaty jest umówiony odgórnie, ale zwykle następuje nie później niż dziesiątego dnia następnego miesiąca. Żeby pracownicy mogli otrzymać wynagrodzenie, księgowa musi terminowo przygotować potrzebne listy i dokonać rozliczeń.

Czy warto oddać sprawy kadrowo płacowe księgowej?

Ilość zasad i przepisów, które są ciągle aktualizowane w księgowości dla dużej grupy właścicieli firm już jest powodem, dlaczego warto wybrać usługi rachunkowe Toruń. Naliczanie wynagrodzenia oraz prowadzenie pracowniczej dokumentacji, także jest wymagające, biorąc pod uwagę to, że księgowa zazwyczaj musi mieć specjalnie szkolenie, żeby móc wykonywać obowiązki dotyczące pracowników. Oddając obsługę kadrowo płacową księgowej, właściciel firmy zaoszczędzi sobie nerwy oraz zyska gwarancję, że obsługę wykona właściwa osoba. Księgowa wykorzystuje umiejętności i wiedzę, aby wszystko było wykonywane prawidłowo i w terminie, aby klienci unikali stresu. Wystarczy tylko nawiązać współpracę z biurem rachunkowym z doświadczeniem.

Poltax Toruń księgowość

Strona używa cookies
Ok